2016 m. rugsėjo 17 d., šeštadienis

Nestandartinių gaminių modelių sukūrimas gaminių užsakymų valdymui AIVA 9001 programojeProblema

Įmonės gaminančios nestandartinius gaminius susiduria su problema kaip automatizuoti gaminių užsakymo procesą, kad būtų galima kuo greičiau ir tiksliau paskaičiuoti gaminių kainas, paruošti komercinius pasiūlymus ir perduoti užsakymą gamybai. 
Kadangi gaminiai nestandartiniai, todėl negalima iš anksto paruoti gaminių kalkuliacijų ir jų panaudoti užsakymams, todėl nestandartinių gaminių valdymo procesas mažai  formalizuotas ir automatizuotas, o kainos paskaičiavimams paprastai naudojama Ecel programa.

AIVA sprendimas aprašymas

Nestandartinių gaminių modeliavimui AIVA 9001 programoje realizuotas sprendimas-AIVA Katalogo modulis, kurio pagalba  sukuriama centralizuota duomenų  bazė visai informacijai apie gaminius, jų gamybos technologiją, naudojamas gamybai medžiagas, gamybines operacijas ir stakles.  
AIVA programos pagalba Kataloge galima aprašyti tiek standartinius gaminius ir jų gamybos technologiją, tiek nestandartinių gaminių gamybos technologiją.

Gaminių ir jų gamybos technologijos aprašymui panaudotas daugialyginis sisteminis modelis,
kuris leidžia aprašyti kiek norima pusgaminių (dar vadinamų mazgais ir pomazgiais) lygių
Šiame sisteminiame modelyje  į visas gaminio sudėtines dalis bei gamybines operacijas žiūrima kaip į sistemos, t.y. užsakomo gaminio, posistemės, kurioms nurodyta tarpusavio priklausomybės-kuri posistemė kuriai priklauso ir kokia eilės tarp jų tvarka.

Vienodų posistemių kiekiai paskaičiuojami priklausomai nuo posistemės charakteristikų ir nuo aukštesnio lygio , į kurias ji įeina, posistemių kiekio.
Posistemių kiekių paskaičiavimui priklausomai nuo charakteristikų sukuriamos ir įrašomos į duomenų bazę matematinės formulės, pasinaudodama kuriomis programa ir paskaičiuoja posistemių rodiklius: kiekius, savikainas,  kainas, svorius, gamybos trukmes.

Gamybos katalogo sukūrimo eiga:
·         Sukuriamas medžiagų grupavimo medis ir įvedamos medžiagos, jų kainos, bei priskiriami jų tiekėjai
·         Sukuriamas gamybinių operacijų grupavimo medis ir įvedamos gamybinės operacijos, o joms priskiriamos staklės arba darbo vietos
·         Sukuriamas gaminių grupavimo medis pagal gamybos technologijos požymius ir įvedami standartinių gaminių arba nestandartinių gaminių tipažų pavadinimai kiekvienoje grupėje.

·         Kiekvienai gaminių grupei, tame tarpe juos sudarančių pusgaminių ir detalių, sukuriami reikalingų užsakymų priėmimui ir skaičiavimams charakteristikų pavadinimai, bei formulės skaičiavimams
·         Nurodomi ryšiai tarp gaminių ir jų sudedamų dalių- pusgaminių, detalių, medžiagų ir gamybinių operacijų.

Vieningos  gamybos duomenų bazės- katalogo sukūrimo nauda

Sukūrimas vieningos gamybos duomenų bazės įmonei naudingas daugeliu aspektų:
1)       Vienoje vietoje sukaupta informacija apie gaminius, jų gamybos technologijas, medžiagas ir gamybines operacija padeda kitiems padaliniams greičiau išspręsti savus uždavinius, nes sumažėja informacijos įvedimo ir paieškos sąnaudos.

2)       Tokio sprendimo panaudojimas toliau leidžia automatizuoti  užsakomų gaminių charakteristikų įvedimo ir kainos paskaičiavimo procesą ir taip sutaupyti laiką šiam procesui vykdyti, bei išspręsti nestandartinės gamybos valdymo problemas.


 Su Katalogo duomenų baze dirba visi kiti AIVA 9001 programos moduliai:r Komercijos, E-marketingo, E-komercijos, Gamybos, Tiekimo, Sandėlio ir Paslaugų


AIVA 9001 programos Katalogo modulio pagrindiniai uždaviniai

AIVA 9001 katalogo modulis apima duomenų įvedimo ir redagavimo, darbuotojų teisių darbui su katalogų suteikimo, duomenų į katalogą importo iš įvairių Excel failų, bei ataskaitų uždavinius.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą