2016 m. spalio 2 d., sekmadienis

Nestandartinės gamybos proceso sumani planavimo sistema

Gamybos planavimas sunkus ir sudėtingas daug laiko reikalaujantis procesas, kuri praktiškai neįmanoma gerai atlikti rankiniu būdu naudojant tokias primityvias priemones kaip Excel lentelės. Todėl paprastai gamybos įmonėse planuojama tik užsakymų vykdymo tvarka, dažniausiai pagal principą- anksčiau gautas užsakymas anksčiau pradedamas ir vykdyti. Klientų užsakymų gamybos terminai  paprastai nustatomi apytikriai-dažniausiai prie registracijos datos pridedant tam tikrą dienų skaičių- dažniausiai mėnesį.
Planuojant rankiniu būdu negalima efektyviai suplanuoti įrengimų ir darbo  panaudojimo, bei medžiagų , reikalingų planuojamų užsakymų vykdymui, tiekimo terminų.
Šias problemas išsprendžia AIVA Gamybos planavimo modulis, kuris automatiškai paskaičiuoja ir suformuoja gamybos planą ir jį parodo akivaizdžia suprantama kiekvienam forma,- Ganto kalendoriniu grafiku.
Gamybos grafiką programa sudaro iš klientų užsakymų duomenų, kurie formuojami per CRM ir e-komercijos sistemas, todėl grafikui sudaryti nereikia papildomai įvedinėti duomenis į programą.
Programos pagalba galima planuoti tiek standartinių tiek įvairaus sudėtingumo nestandartinių gaminių gamybą.
Bet koks gamybos planas iš karto taptų netinkamas, jei jame nebūtų atspindima užsakymų gamybos operacijų įvykdymas. Rankiniu būdu tai padaryti būtų gan sunku, ypač jei gamybos mastai nemaži.  Gamybos procesų valdymo  programoje duomenys apie gamybinių operacijų įvykdymą į gamybos planą patenka automatiškai skenuojant gamybos paskyras arba registruojant jų įvykdymą per liečiamą ekraną. Tai vykdo patys darbininkai pradėję ir atlikę operacijas.
Gamybos planą programa paskaičiuoja ir suformuoja įvertindama sutartus su klientų užsakymų įvykdymo terminus. Naujiems užsakymams programa parodo, kada jis gali būti įvykdytas įvertinant jau gaminamų užsakymų gamybos tos dienos situaciją.
Paskaičiavusi gamybos planą programa suformuoja trys kalendorinius grafikus Ganto diagramos forma:
  • Užsakymų, gaminių ir operacijų vykdymo grafiką
  • Staklių darbo grafiką
  • Medžiagų tiekimo grafiką
Užsakymų, gaminių ir gamybos operacijų grafikas
Paprastesniems gaminiams programa gamybos grafike suplanuoja ir parodo užsakymo, gaminio ir  kiekvienos operacijos vykdymo pradžios ir pabaigos terminus bei trukmę. Sudėtingesniems gaminiams,- dar ir mazgų bei detalių gamybos eilę bei terminus.
Suplanuoti gamybinių operacijų pradžios terminai  įrašomi į duomenų bazę ir parodomi atitinkamame gamybinių operacijų vykdymo sąraše, iš kurio formuojamos  kiekvienos dienos paskyros gamybai.
Staklių darbo grafikas
Planuodama gamybos operacijų atlikimą, programa įvertina ar užimtas įrengimas reikalingas tai operacijai atlikti. Programa suformuoja ir parodo ir kiekvienam įrengimui kokius užsakymus jis turi vykdyti  valandomis, savaitėmis ir mėnesiais.
Rankiniu būdu, pelės pagalba stumdant užsakymus, galima pasirinktiems brangiausiems įrengimams perplanuoti gamybos grafiką  tam, kad šie įrengimai būtų maksimaliai užkrauti.
Medžiagų tiekimo grafikas.
Trečias grafikas, kuri programa suformuoja iš bendro gamybos plano-tai medžiagų tiekimo grafikas. Planuodama gamybinių operacijų grafiką, programa įvertina ar yra sandėlyje toms operacijoms atlikti reikalingos medžiagos.  Jei medžiagų sandėlyje nėra pakankamai, programa įvertina per kiek dienų tiekėjai jas gali pristatyti ir pagal tai toliau planuoja operacijų vykdymą.  Iš šių duomenų  programa suplanuoja ir medžiagų tiekimo grafiką, kuriame parodo kada turi būti pristatytos užsakymų vykdymui reikalingos trūkstamos medžiagos.
Gamybos plano grafiko modulis  padės Jums efektyviau suplanuoti gamybą, geriau panaudoti įrengimus, optimizuos medžiagų tiekimą, kad jos atvyktų tada kada jų reikės, o ne kauptųsi sandėliuose, sumažins darbo sąnaudas gamybos planavimui ir vykdymo kontrolei.
Gamybos „kakliukų“ nustatymas iš staklių užimtumo grafiko
Gamyboje, ypač gaminant nestandartinius užsakymus, staklių užimtumas visą laiką keičiasi, priklausomai nuo to, kokie gaunami klientų užsakymai gamybai. Dažnai atsitinka, kad ne visos staklės turės užsakymų vienodai-vienos bus užimtos mažai, o kitos toli į priekį. Labiausiai užimtos staklės  nukels užsakymų įvykdymo terminus. Neturint gamybos valdymo programos sunku apskaičiuoti ir įvertinti kiek kurios staklės turi darbo. Tai žinant būtų galima imtis priemonių-pav., labiausiai apkrautoms staklėms piko periodais  prailginti darbo valandas ir pan.
Gamybos planavimo programa automatiškai suformuoja staklių užimtumo  grafiką  kiekvieną kartą jį atidarant ir  parodo iki kurios dienos staklės turi darbo.

Staklių užimtumo grafikas  leidžia operatyviai pamatyti susidarančius „butelio kakliukus“ ir laiku imtis priemonių juos pašalinti.

1 komentaras:

  1. Pirmiausia reikia atlikti veiklos analizę ( http://www.iprocess.lt/imones-veiklos-analize/4593569766
    ) , prieš perkant gamybos planavimo programas. Galbūt atlikus analizę paaiškės, kad pirmiau reikia apsirūpinti kitais dalykais :)

    AtsakytiPanaikinti